Firma

fabrykaMazuraqua zajmuje się wydobyciem, rozlewnictwem i dystrybucją naturalnych wód źródlanych i mineralnych. Oferowane są one w różnych opakowaniach, poczynając od tradycyjnych butelek PET, poprzez bogaty asortyment butelek szklanych a kończąc na puszkach PET, które są nowością na rynku. Nasze produkty obecne są w dużych i lokalnych sieciach handlowych na terenie kraju, hotelach i restauracjach, dostarczamy je także do wielu odbiorców zagranicznych.

Woda czerpana jest z ujęcia MORENA na terenie gminy Iłowo-Osada w województwie Warmińsko-Mazurskim. Ponad połowę powierzchni tej gminy zajmują obszary chronionego krajobrazu ze 160 – hektarowym rezerwatem leśnym „Góra Dębowa” na czele. Pofalowany teren, ukształtowany przez lodowce, skrywa bogate obszary wodonośne. Piaski, żwiry i iły tworzą warstwę ochronną, pod którą znajdują się zbiorniki wód podziemnych. Główne ich zasoby znajdują się w geologicznych utworach czwartorzędowych. Wydobywana tu woda charakteryzuje się pierwszą klasą jakości, nie wymaga żadnej dodatkowej ingerencji produkcyjnej. Jej stabilny skład chemiczny i umiarkowana mineralizacja , ukształtowane w naturalnym środowisku podziemnym oraz pierwotna czystość chemiczna i mikrobiologiczna są gwarantem najwyższej jakości. Woda jest niskosodowa, jest odpowiednia do picia i przygotowywania żywności dla niemowląt oraz osób z problemami nadciśnienia krwi. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez wyspecjalizowane placówki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu i Warszawie oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W najbliższym czasie przewidujemy uruchomienie nowych ujęć wody oraz dalszą rozbudowę oferty o nowe kategorie produktów.

Firma Mazuraqua stosuje przy produkcji wody system zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne żywności HACCP oraz najwyższe standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności w zakresie produkcji i dystrybucji wody według normy FSSC 22000.

fssc22000