Woda

WODA Z OKOLIC IŁOWA

Produkowana przez Mazuraqua woda butelkowana czerpana jest z ujęcia zlokalizowanego na terenie gminy Iłowo-Osada w województwie warmińsko-mazurskim. Ponad połowę powierzchni tej gminy zajmują obszary chronionego krajobrazu ze 160 – hektarowym rezerwatem leśnym „Góra Dębowa” na czele. Głównym przedmiotem ochrony jest w nim pagórkowaty krajobraz z wiekowymi drzewostanami. Występujące tu 300-letnie dęby są pozostałością pierwotnych lasów dębow-ograbowych, porastających te okolice. Pofalowany teren, ukształtowany przez lodowce, skrywa bogate obszary wodonośne. Piaski, żwiry i iły tworzą warstwę ochronną, pod którą znajdują się zbiorniki wód podziemnych. Główne zasoby wody usytuowane są w geologicznych utworach czwartorzędowych. Wydobywana tu woda charakteryzuje się pierwszą klasą jakości, wyróżnia się znakomitymi parametrami smakowymi i czystości. Jej mineralizacja nie przekracza 500 mg/dm3. Woda jest niskosodowa i nie wymaga żadnej dodatkowej ingerencji produkcyjnej. Jej stabilny skład chemiczny, ukształtowany w naturalnym środowisku podziemnym oraz wynikająca z niego pierwotna czystość chemiczna i mikrobiologiczna jest gwarantem najwyższej jakości. Potwierdzają to badania hydrologiczne, prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny, jak i te, które nadzoruje wyspecjalizowana instytucja badająca w Polsce jakość wody pitnej, placówki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu i Warszawie.

prof. Marek Gromiec
podpis
Przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wody, ekspert ONZ, wykładowca Uniwersytetu Teksasu, USA, członek Amerykańskiej Akademii Wybitnych Absolwentów Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska