Wywiad detektywistyczny

Wywiad środowiskowy to jedna z usług świadczonych przez prywatnych detektywów. Ma on na celu uzyskanie kompleksowych informacji na temat danej osoby czy przedsiębiorstwa. Wywiad środowiskowy nierzadko stanowi wstęp do dalszych czynności podejmowanych w związku z różnego rodzaju sprawami. Dzięki zdobytym w ten sposób przez biuro detektywistyczne danym, można się skutecznie ustrzec przez popełnieniem błędów pociągających za sobą poważne konsekwencje.

Dlaczego warto zdecydować się na powierzenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez prywatnego detektywa? Służby, takie jak policja czy pracownicy socjalni nie zawsze działają w sposób dyskretny czy delikatny. Profesjonalny detektyw nie wzbudza jakichkolwiek podejrzeń u osoby obserwowanej i nie rzuca się w oczy. Zatacza on krąg wokół interesującego klienta obiektu, zachęcając go do zwierzeń i przeprowadzając rozmowy, zachowując jednocześnie odpowiedni dystans i wyczucie. Zebrane w ten sposób materiały mogą stanowić rzeczowe, przekonujące dowody, pozwalające na szybkie i skuteczne zakończenie danego problemu.

Na skorzystanie z wywiadu środowiskowego decydują się zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Pierwsze z nich są w stanie w ten sposób uzyskać dowody do rozpraw sądowych czy sprawdzić bliską lub zagrażającą im osobę, drudzy — mogą się ustrzec. Przed popełnianiem błędów czy zawieraniem kontraktów z niewłaściwymi kontrahentami.

Jak rozpoznać, że do czynienia mamy z profesjonalnym prywatnym detektywem? Musi on mieć opanowane umiejętności socjotechniczne pozwalające na dobór odpowiedniej komunikacji i perswazji. Jest on w stanie prowadzić rozmowę w taki sposób, aby płynnie przejść do interesującego go tematu. Dobry detektyw nie wzbudza podejrzeń, dostosowuje się do rozmówcy, dysponuje odpowiednim słownictwem i kulturalnym podejściem.

Jakiego rodzaju informacje jest w stanie pozyskać prywatny detektyw podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego? Może być to zarówno miejsce zamieszkiwania i przebywania danej osoby, jak i miejsce zatrudnienia, źródło dochodów, dane na temat problemów, z jakimi się zmaga, relacji damsko — męskich czy kontaktów biznesowych.

Do czynienia możemy mieć z następującymi rodzajami wywiadów detektywistycznych:

Biały — wykorzystuje on ogólnodostępne źródła o charakterze państwowym. Pozyskane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane w sądzie jako materiał dowodowy. Detektyw współpracuje tu z telewizją, prasą czy radiem oraz korzysta z Internetu, nie naruszając w ten sposób prawa.
Szary — stanowi połączenie wywiadu białego oraz technik nie będących w zasięgu każdej osoby. Wywiad tego typu obejmuje między innymi pomoc osób trzecich, analizę kryminalną, obserwację stacjonarną i mobilną czy wynikanie w określone środowisko.
Czarny — to niezgodna z prawem, kontrowersyjna forma wywiadu. Zalicza się do niego łamanie haseł dostępu, prowokację, nacisk czy zakładanie urządzeń podsłuchowych. Za działania tego typu może grozić odpowiedzialność karna.

-->